HomeAll ProjectsUkraine
ПАТ «Центренерго»

ПАТ «Центренерго»

Галузь: Енергетика

Частка для приватизації: 78,289%

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

"Центренерго" - це компанія, в якій 78,289% акцій належить державі. Компанія виробляє електроенергію в промислово розвинутих регіонах України, включаючи Київ (Трипільська ТЕЦ), Харків (Зміївська ТЕЦ) та контрольовану територію в Донецькій області (Вуглегірська ТЕЦ). «Центренерго» складається з трьох комбінованих теплоелектроцентралей (ТЕЦ) загальною виробничою потужністю 7690 МВт та технічної компанії “Ременерго”, яка відповідає за ремонт обладнання ТЕЦ. На об'єкти "Центренергро" припадає близько 15% загальної енергії, виробленої в Україні. У 2016 році 78,3% акцій компанії було передано до Фонду державного майна. Компанія перевіряється компанією Baker Tilly з 2014 року. Компанія має Наглядову раду, яка складається з п’яти членів, у тому числі з трьох представників Фонду державного майна та двох представників інших акціонерів.

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2018 році «Центренерго» генерувало 20% електроенергії, виробленої усіма ТЕЦ в Україні. Встановлена потужність компанії досягла лише 31%, що означає значний потенціал для збільшення частки ринку. У 2019 році "Центренерго" знизило середній тариф з 1,9 до 1,3 грн / кВт-год. За останні п’ять років компанія змінила види сировини, яку використовує. Спочатку 39% генеруючих потужностей компанії працювали на газі, а 61% - на вугіллі. 45% загальної генеруючої потужності компанії працювало на антрациті, і тому існувала залежність від нього. У 2014 році через військовий конфлікт,  існував дефіцит вугільного палива, що призвело до зменшення випуску електроенергії. Починаючи з 2017 року компанія розширила перелік постачальників сировини, що дало змогу зменшити ризики у своїй діяльності. В 2019 році компанія стала незалежною від антрациту. Станом на 2018 рік у компанії працює 6765 працівників, а з 2017 року по 2018 рік, кількість працівників залишалася майже незмінною, тоді як середньомісячна заробітна плата зросла на 15%.

Результати діяльності201720182019
Вироблено (ГВт-год)6 2848 68510 155
   Приріст (%, р-р)-36%38%16,9%
Тариф (UAH/кВт-год)1,931,851,66
   Приріст (%, р-р)61%-4%-10,3%
Середньомісячна зарплата (UAH)12 22114 09415 786
Кількість працівників6 8326 7656 697

ФІНАНСОВИЙ СТАН

Хоча дохід у 2018 році зріс на 33% порівняно з 2017 роком, вартість продажу зросла на 68% за той же період. Це призвело до валової рентабельності 3% у 2018 році порівняно з 23% у 2017 році. Основна частина доходу припадає на виробництво та продаж електроенергії (14 509 млн. грн., або 99% загального доходу в 2018 році). Двократне збільшення COGS порівняно з доходом призвело до зменшення чистого доходу на 74%. (499 млн. грн. у 2018 р. та 1 891 млн. грн. у 2017 р.).

Звіт про фінансовий результат (млн. UAH)2017201820192020
Дохід10 91914 50915 13320 584
Собівартість реалізованої продукції8 39014 10815 96520 518
Валовий прибуток (збиток)2 529401(831,6)65,5
EBITDA2 7481 037(1 770)451
      Знос296310316269
Операційний прибуток2 452727(2 086)182
      Чистий фінансовий дохід / (Збиток)(105)(110)(112)(181)
Прибуток/(Збиток) до оподаткування2 347617(2 198)0,987
      Витрати(дохід) з податку на прибуток        (456)(118)21960
Чистий прибуток/(Збиток)1 891499(1 979)61
Виплачені дивіденди2011 383-242

Балансова вартість активів зменшилась на 1,65 млрд. грн. (-16,4% р / р) до 8,42 млрд. грн. у 2018 році, зумовлена зменшенням оборотних активів (30% загальної суми активів) на 1,71 млрд. грн., які в основному складалися з запасів (43% ), включаючи паливо (72%), дебіторську заборгованість (36%), грошові кошти та їх еквіваленти (18%) та інші оборотні активи (3%) та збільшення на 69 млн. грн.. необоротних активів (70% загальної суми активів), що э основними засобами (88%), включаючи спеціалізовані машини та обладнання (53%), будівлі та споруди, призначені для виробництва електроенергії (34%) та транспортні засоби (13%), та інші основні засоби (12%). Що стосується пасивів, поточні зобов'язання зменшились на 835 млн. грн. (-32% р / р-р) до 1,77 млрд. грн. у 2018 році, представляючи 71% загальної суми зобов'язань і складаються з кредиторської заборгованості (72%) та інших поточних зобов'язань (28%). Поточні зобов'язання складають решту 29% загальних зобов'язань і складаються з резервів (84%), відстрочених податкових зобов'язань (10%) та інших довгострокових зобов'язань (6%).

Звіт про фінансовий стан (млн. UAH)2017201820192020
Сукупні активи10 0748 4238 97010 568
Необоротні активи5 8495 9165 8605 733
Основні засоби5 3765 2035 0254 888
Інвестиційні активи--  
Оборотні активи4 2252 5083 1104 834
Запаси2 2031 0831 863523
Дебіторська заборгованість9049089192 740
Гроші та їх еквіваленти1 075465561 225
Сукупні зобов’язання та капітал10 0748 4238 97010 568
Всього зобов’язань3 1882 4885 3096 851
Кредиторська заборгованість1 7201 2813 9685 049
Поточні зобов'язання і забезпечення2 6131 7784 5145 876
Довгострокові зобов'язання і забезпечення575710795976
Власний капітал6 8865 9363 6613 716
Динаміка показників2017201820192020
Приріст продажів (%, р-до-р)2,00%33,00%4,30%36,02%
Приріст EBITDA (%, р-до-р)132,00%-62,00%-270,68%125,48%
Зростання чистого прибутку (%, р-до-р)389,00%-74,00%-496,59%103,08%
Маржинальність EBITDA (%)         25,17%7,15%-11,70%2,19%
Маржинальність чистого прибутку (%)22,54%3,54%-13,08%0,30%
ROE (%)27,46%8,41%-54,06%1,64%
ROA (%)20,27%5,40%-22,06%0,58%
Зобов’язання / Власний капітал (%)46,00%42,00%145,02%184,36%
Project description
Additional information
Questions (0)
Video and media

Основна діяльність:
Одна з провідних енергогенеруючих компаній України, що займається виробництвом та постачанням електричної та теплової енергії.

Виробничі потужності:
Три теплові електростанції (ТЕС) – Вуглегірська, Зміївська та Трипільська із загальною встановленою потужністю 7 690 МВт, що дорівнює приблизно 15% загальної потужності виробництва електроенергії в країні, та окреме виробниче підприємство Ременерго, яке виконує роботи з ремонту основного та допоміжного обладнання ТЕС.

Середня кількість працівників: 6 771 (2018 р.)

Земельна ділянка:
у власності: н/д
в користуванні: н/д
орендована: н/д

Юридичні зобов’язання: н/д

Додаткова інформація:
У 2018 році частка виробленої електричної енергії Центренерго серед усіх ТЕС складала 20%, натомість за загальною встановленою потужністю частка компанії досягла 31%, що передбачає значний потенціал до збільшення долі ринку.

Частка, пропонована на приватизацію: 78.289% (21,711% належить фізичним особам та підприємствам).

Стартова ціна та дата аукціону: н/д

Контактна інформація інвестиційного радника: не обрано

Розмір частки у статутному капіталі, % 78.289
Адреса об'єкта 03022, місто Київ, вулиця Козацька, будинок 120/4, літера "Є"
Вид об'єкту Великої приватизації пакет акцій
Код ЄДРПОУ балансоутримувача 00032945
Основний вид економічної діяльності за КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
35.11 Виробництво електроенергії (основний);
35.12 Передача електроенергії;
35.13 Розподілення електроенергії;
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
Орган управління ФДМУ
Код об'єкта (реєстровий номер) 22927045
Розмір частки у статутному капіталі, % 78.289
Questions & Communication
There are no questions under this project yet.
You can start a discussion by leaving your question.
The manager will reply promptly during business hours.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Similar projects

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram