ПАТ «Центренерго»

Галузь: Енергетика

Частка для приватизації: 78,289%

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

"Центренерго" - це компанія, в якій 78,289% акцій належить державі. Компанія виробляє електроенергію в промислово розвинутих регіонах України, включаючи Київ (Трипільська ТЕЦ), Харків (Зміївська ТЕЦ) та контрольовану територію в Донецькій області (Вуглегірська ТЕЦ). «Центренерго» складається з трьох комбінованих теплоелектроцентралей (ТЕЦ) загальною виробничою потужністю 7690 МВт та технічної компанії “Ременерго”, яка відповідає за ремонт обладнання ТЕЦ. На об'єкти "Центренергро" припадає близько 15% загальної енергії, виробленої в Україні. У 2016 році 78,3% акцій компанії було передано до Фонду державного майна. Компанія перевіряється компанією Baker Tilly з 2014 року. Компанія має Наглядову раду, яка складається з п’яти членів, у тому числі з трьох представників Фонду державного майна та двох представників інших акціонерів.

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2018 році «Центренерго» генерувало 20% електроенергії, виробленої усіма ТЕЦ в Україні. Встановлена потужність компанії досягла лише 31%, що означає значний потенціал для збільшення частки ринку. У 2019 році "Центренерго" знизило середній тариф з 1,9 до 1,3 грн / кВт-год. За останні п’ять років компанія змінила види сировини, яку використовує. Спочатку 39% генеруючих потужностей компанії працювали на газі, а 61% - на вугіллі. 45% загальної генеруючої потужності компанії працювало на антрациті, і тому існувала залежність від нього. У 2014 році через військовий конфлікт,  існував дефіцит вугільного палива, що призвело до зменшення випуску електроенергії. Починаючи з 2017 року компанія розширила перелік постачальників сировини, що дало змогу зменшити ризики у своїй діяльності. В 2019 році компанія стала незалежною від антрациту. Станом на 2018 рік у компанії працює 6765 працівників, а з 2017 року по 2018 рік, кількість працівників залишалася майже незмінною, тоді як середньомісячна заробітна плата зросла на 15%.

Результати діяльності201720182019
Вироблено (ГВт-год)6 2848 68510 155
   Приріст (%, р-р)-36%38%16,9%
Тариф (UAH/кВт-год)1,931,851,66
   Приріст (%, р-р)61%-4%-10,3%
Середньомісячна зарплата (UAH)12 22114 09415 786
Кількість працівників6 8326 7656 697

ФІНАНСОВИЙ СТАН

Хоча дохід у 2018 році зріс на 33% порівняно з 2017 роком, вартість продажу зросла на 68% за той же період. Це призвело до валової рентабельності 3% у 2018 році порівняно з 23% у 2017 році. Основна частина доходу припадає на виробництво та продаж електроенергії (14 509 млн. грн., або 99% загального доходу в 2018 році). Двократне збільшення COGS порівняно з доходом призвело до зменшення чистого доходу на 74%. (499 млн. грн. у 2018 р. та 1 891 млн. грн. у 2017 р.).

Звіт про фінансовий результат (млн. UAH)2017201820192020
Дохід10 91914 50915 13320 584
Собівартість реалізованої продукції8 39014 10815 96520 518
Валовий прибуток (збиток)2 529401(831,6)65,5
EBITDA2 7481 037(1 770)451
      Знос296310316269
Операційний прибуток2 452727(2 086)182
      Чистий фінансовий дохід / (Збиток)(105)(110)(112)(181)
Прибуток/(Збиток) до оподаткування2 347617(2 198)0,987
      Витрати(дохід) з податку на прибуток        (456)(118)21960
Чистий прибуток/(Збиток)1 891499(1 979)61
Виплачені дивіденди2011 383-242

Балансова вартість активів зменшилась на 1,65 млрд. грн. (-16,4% р / р) до 8,42 млрд. грн. у 2018 році, зумовлена зменшенням оборотних активів (30% загальної суми активів) на 1,71 млрд. грн., які в основному складалися з запасів (43% ), включаючи паливо (72%), дебіторську заборгованість (36%), грошові кошти та їх еквіваленти (18%) та інші оборотні активи (3%) та збільшення на 69 млн. грн.. необоротних активів (70% загальної суми активів), що э основними засобами (88%), включаючи спеціалізовані машини та обладнання (53%), будівлі та споруди, призначені для виробництва електроенергії (34%) та транспортні засоби (13%), та інші основні засоби (12%). Що стосується пасивів, поточні зобов'язання зменшились на 835 млн. грн. (-32% р / р-р) до 1,77 млрд. грн. у 2018 році, представляючи 71% загальної суми зобов'язань і складаються з кредиторської заборгованості (72%) та інших поточних зобов'язань (28%). Поточні зобов'язання складають решту 29% загальних зобов'язань і складаються з резервів (84%), відстрочених податкових зобов'язань (10%) та інших довгострокових зобов'язань (6%).

Звіт про фінансовий стан (млн. UAH)2017201820192020
Сукупні активи10 0748 4238 97010 568
Необоротні активи5 8495 9165 8605 733
Основні засоби5 3765 2035 0254 888
Інвестиційні активи--  
Оборотні активи4 2252 5083 1104 834
Запаси2 2031 0831 863523
Дебіторська заборгованість9049089192 740
Гроші та їх еквіваленти1 075465561 225
Сукупні зобов’язання та капітал10 0748 4238 97010 568
Всього зобов’язань3 1882 4885 3096 851
Кредиторська заборгованість1 7201 2813 9685 049
Поточні зобов'язання і забезпечення2 6131 7784 5145 876
Довгострокові зобов'язання і забезпечення575710795976
Власний капітал6 8865 9363 6613 716
Динаміка показників2017201820192020
Приріст продажів (%, р-до-р)2,00%33,00%4,30%36,02%
Приріст EBITDA (%, р-до-р)132,00%-62,00%-270,68%125,48%
Зростання чистого прибутку (%, р-до-р)389,00%-74,00%-496,59%103,08%
Маржинальність EBITDA (%)         25,17%7,15%-11,70%2,19%
Маржинальність чистого прибутку (%)22,54%3,54%-13,08%0,30%
ROE (%)27,46%8,41%-54,06%1,64%
ROA (%)20,27%5,40%-22,06%0,58%
Зобов’язання / Власний капітал (%)46,00%42,00%145,02%184,36%

Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»

Продається НАК «Украгролізинг», що є одним із лідерів на ринку лізингових послуг для агропромислових підприємств України. Основний вид діяльності підприємства – закупівля і передача в лізинг сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та обладнання.

Діяльність компанії:

У 2017 році для клієнтів Компанії було придбано 246 од. техніки та обладнання на суму 150,8 млн. грн. (5,7 млн. дол. США). Укладено 189 лізингових угод та передано лізингоодержувачам 210 од. техніки загальною вартістю 107,5 млн. грн. (4,0 млн. дол. США).

Потужності підприємства:

Компанія має офісний центр, розташований в центральному районі м. Київ та регіональну мережу відокремлених структурних підрозділів – 25 філій без права юридичної особи.

Місцезнаходження центрального офісу: Центральний офіс підприємства знаходиться в одному із центральних районів столиці, за адресою м. Київ, вул. Мечнікова, 16-а.

АТ «Перший київський машинобудівний завод»

Заснований в 1882 році, Перший київський машинобудівний завод з останньої чверті XX століття став і залишається нині провідним підприємством серед країн СНД та Східної Європи зі створення великотоннажного, великої одиничної потужності обладнання для переробки гуми, пластмас та їх відходів.

У Києві – це фактично єдиний універсальний машинобудівний комплекс з повним циклом виробництва. До послуг замовників продукції – колектив висококваліфікованих інженерів і робітників, великий парк різноманітних металообробних верстатів, зварювальне, ливарне, гальванічне, інструментальне, деревообробне та інші види обладнання.

Застосовуються прогресивні технологічні процеси: плазмове наплавлення, фігурне різання, місцеве термозміцнення, і наплавлення за допомогою лазерного випромінювання та інше. Всі ці технологічні можливості та інтелектуальний потенціал спрямовані на створення широкої гами продукції.

ПрАТ “Президент-Готель”

4-зірковий готель, розташований в центрі ділового кварталу Києва, реконструйований у 2012 році. Входить в ТОП-5 готелів центральної частини міста Києва за обсягом номерного фонду. З 29 травня 2009 року, основним видом діяльності для ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» є надання в оренду власного нерухомого та рухомого майна готельною комплексу. Державний пакет акцій ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» становить 100% статутного капіталу товариства, який забезпечений об‘єктами нерухомого та рухомого майна, що входять до складу ЦМК та обліковуються на балансі ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ».

ПрАТ «Індар»

Підприємство ПрАТ «Індар» має повний технологічний цикл виробництва генно-інженерних інсулінів – від субстанції до готових лікарських форм. Власна технологія виробництва дає можливість компанії виробляти весь спектр препаратів інсуліну людини рекомбінантних.